Ewelina Rivillo
Urodzona w 1991 roku, w Speyer (Niemcy). Zajmuje się ilustracją, ekslibrisem oraz
projektowaniem graficznym. Swoje prace tworzy posługując się głównie śladem odręcznym.
W 2016 roku z wyróżnieniem obroniła tytuł magistra sztuki, realizując dyplom z grafiki
artystycznej i wydawniczej na Uniwersytecie Śląskim, Wydziale Artystycznym w Cieszynie.
Od 2014 roku aktywnie tworzy, publikuje i uczestniczy w konkursach, wystawach krajowych oraz międzynarodowych, a także prowadzi własną działalność pod nazwą o.rivillo. Więcej na temat twórczości oraz wystaw na profilu – LinkedIn
W ramach twórczości z zakresu ekslibrisu, w 2016 roku wygłosiła autorską, anglojęzyczną prelekcję na temat 500 lecia Polskiego Ekslibrisu na Międzynarodowym Kongresie Ekslibrisu – XXII Finnish Ex-libris meeting w Naantali, w Finlandii.
W 2018 roku znalazła się w Międzynarodowej Encyklopedii Ekslibrisu, tom 24, wydanej w Portugalii. Obecnie prowadzi swoją działalność jako ilustrator, grafik i projektant realizując indywidualne zlecenia artystyczne.